Arhive kategorija: Zašto…

Glavni element

Zašto: Haiku: Simin

Haiku je poetski izraz duhovnog jedinstva i spoljnog sveta! Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Pesnik u haiku unosi sebe, sve što on jeste u datom trenutku. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Za haiku poeziju ovde i sada je cilj. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku otkriva čudesan svet običnih stvari. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku je bljesak svesti, koji osvetljava neki događaj bez širenja na ono što mu je prethodilo ili na ono što tek dolazi. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Pesnik ne piše haiku da bi veličao lepotu stvari, lepotu koju vidi u prirodi, nego u čast i slavu neponovljivih trenutaka sopstvenog života. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku se razvio na ideji da ljudima, s obzirom na istovetnost njihove prirode i, prema tome, zajedničke sudbine, ne treba puno reči da jedni drugima prenesu ona najdublja osećanja koja bi eventualni višak reči pre sakrio nego što bi izneo … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku nema zadatak da uvuče i zarobi čitaoca u vrt reči, ma kako taj vrt bio lep i bogat. Njegovo je da čitaocu otvori kapiju, a potom da se udalji, bez reči. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku nastoji da čitaoca potpuno izvuče iz teksta i da ga prepusti na milost i nemilost onome što ga čeka iza zavese reči i njihovog značenja. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku energiju crpi iz protivrečnog karaktera pojava koje su sastavni deo prirodnog toka. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku traži da se konkretnim, pojedinačnim predmetom obuhvati čitav kosmos. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Simin

Haiku istovremeno u sebi sadrži: strogost i razbarušenost, oštrinu i blagost, večnost i prolaznost, jednostavnost i slojevitost, disciplinu duha i spontanost. Nebojša Simin

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Kjoši

Jesenji vetar, Što god pogledam – Sve je haiku! Kjoši

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Tarkovski

Onaj ko čita haiku treba da se rastvori u njemu, da nestane u njegovoj dubini, da utone u njega kao u kosmos koji nema ni vrha ni dna. Andrej Tarkovski

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Haiku: Malešević

Haiku – kristalizacija misli. Jasmina Malešević

Objavljeno pod Haiku, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar