Arhive kategorija: Zašto…

Glavni element

Zašto: Fantastika: Miljić

    Fantastična književnost je posebna književna vrsta u kojoj je mašta apsolutni gospodar. Marijan Mašo Miljić

Objavljeno pod Fantastika, Književnost, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Brlić-Mažuranić

Tko se iole bavio studijem mitologije, znade, da je na žalost naša slavenska mitologija u svojoj cjelini skup malone sasvim nesuvislih nagađanja, jedno polje ruševina, iz kojega kao uspravni stupovi vire baš samo imena. Ivana Brlić-Mažuranić

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Armstrong

    Mit nam govori šta treba da učinimo ako želimo da postanemo celovita ličnost. Svako od nas mora da bude junak u nekom trenutku svog života. Karen Armstrong

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Armstrong

    Mitologija često nastaje iz duboke zabrinutosti zbog, u suštini, praktičnih problema koji ne mogu da se reše primenom čisto logičkih argumenata. Karen Armstrong

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Armstrong

  Kao i roman, opera ili balet, mit je privid; reč je o igri koja preobražava naš fragmentarni, tragični svet i koja nam pomaže da nazremo nove mogućnosti tako što pitamo ,,šta ako?“ – a to pitanje podstaklo je i … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Armstrong

Mit je, na neki način, bio događaj koji se nekada zbio, ali se zbiva i u svim vremenima. Zbog našeg strogo hronološkog pogleda na istoriju, mi nemamo reč za takav događaj, ali je mitologija vrsta umetnosti koja ukazuje na ono … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Mitologija: Karen Armstrong

  Mitologija je smišljеna da bi nam pomogla da sе nosimo s teško rešivim Ijudskim nedaćama. Ona je čoveku pomogla da pronađe svoje mesto u svetu i da se orijentiše na pravi način. Karen Armstrong

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Mitologija: Karen Armstrong

  Celokupna mitologija govori o nekoj drugoj ravni koja postoji naporedo sa našim sopstvenim svetom i koja ga, u nekom smislu, podržava. Verovanje u tu nevidljivu, ali moćniju stvarnost, koja se ponekad naziva svetom bogova, osnovna je tema mitologije. Karen … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Naučna fantastika: Bojić

Obrasci tradicionalne fantastike obnovili su se, ali u savremenom vidu, i to u žanru gde njihova pojava na prvi pogled izgleda paradoksalna – naučnoj fantastici. Naučni pristup svetu i tehnologizovana okolina izgledaju kao nepovoljna sredina za obnovu metafizike. No po … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Naučna fantastika: Goran Bojić

I predanje i naučnofantastični roman su tvorevine koje nastoje da na racionalizovan način ispune praznine u čovekovom poznavanju sveta. Način na koji  to čine nije lišen paradoksa. I jedan i drugi oblik operišu, naime, potpuno neempirijskim sadržajima. U predanju su … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Mit: Karen Armstrong

  Mit govori o nepoznatom; on govori o onome za šta, isprva, nemamo reči. Karen Armstrong

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Mitologija: Armstrong

Mitologija se ne svodi na to da nam omogućava da pobegnemo iz ovog sveta već nam pruža mogućnost da živimo u njemu punijim životom. Karen Armstrong

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Naučna fantastika: Bojić

U fantastici junak je po pravilu visoko individualizovan i susret sa onostranim, odnosno natprirodnim pojavama, mora da iskusi sasvim sam. Posledice takvih susreta snosi, takođe, sam, pa njegov trijumf ili pak tragedija ostaju sasvim individualna stvar. U naučnoj fantastici (u … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Naučna fantastika: Goran Bojić

Naučna fantastika pokazuje takvu sposobnost asimilacije drugih žanrova da možemo s pravom reći da spada u najobuhvatnije i najsloženije književne vrste danas. Goran Bojić

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar

Zašto: Fantastika: Šinići Hoši

„Prava“, tradicionalna naučna fantastika piše o onome što se logično može objasniti naučnim principima, dok se nova, reformisana naučna fantastika bazira na poletu mašte. Međutim, sve to nema veliku važnost; važno je šta pisac hoće da kaže i da li … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fantastika, Zašto... | Ostavite komentar